Condicions d'ús La utilització del lloc Web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús incloses en les pàgines. Si no estiguera conforme amb totes i cada una d'estes clàusules i condicions abstinga's d'utilitzar este lloc Web. A través d'este lloc Web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet. A través d'este lloc Web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet. A este efecte, vosté està obligat i compromés a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en este Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet. Mesures de seguretat Les dades personals que facilite al Titular poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Titular, que assumix totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que establix la normativa vigent en protecció de dades. No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i presa les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d'estos elements danyosos. Continguts El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garantix que siga exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'este lloc Web. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afecten o violen drets del Titular o de tercers. Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i davall cap circumstància han d'usar-se ni considerar-se com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per a realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s'indique expressament. El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avís. El Titular no és responsable dels danys i perjuís que pogueren derivar-se de la utilització de la informació del lloc Web o de la continguda en les xarxes socials del Titular. El Titular pot proporcionar-li accés a llocs Web de tercers per mitjà d'enllaços amb la finalitat d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet en què podrà ampliar les dades oferits en el lloc Web. Estos enllaços a altres llocs Web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè vosté visite les pàgines web de destí, que estan fora del control del Titular, per la qual cosa Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtinga al seguir els enllaços. Així mateix, el Titular no respon dels enllaços o enllaços ubicats en els llocs web vinculats a què li proporciona accés. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Titular i el propietari del lloc en què s'establisca l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o servicis. Si accedix a un lloc Web extern des d'un enllaç que trobe en el Lloc Web vosté haurà de llegir la pròpia política de privacitat de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'este lloc Web. Propietat intel·lectual i industrial Tots els drets estan reservats. Tot accés a este lloc Web està subjecte a les condicions següents: la reproducció, magatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tinga finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ expresse i per escrit de Titular. Limitació de responsabilitat La informació i servicis inclosos o disponibles a través d'este lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores y/o canvis a la informació continguda y/o els Servicis que pot introduir en qualsevol moment. El Titular no declara ni garantix que els servicis o continguts siguen interromputs o que estiguen lliures d'errors, que els defectes siguen corregits, o que el servici o el servidor que ho posa a disposició estiguen lliures de virus o altres components nocius sense perjuí que el Titular realitza tots els esforços a evitar este tipus d'incidents. El Titular declina qualsevol responsabilitat en el cas que existisquen interrupcions o un mal funcionament dels Servicis o continguts oferits en Internet, siga quina siga la seua causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les dites caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et puga ser causat per causes alienes al Titular. Abans de prendre decisions y/o accions amb base a la informació inclosa en el lloc Web, el Titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.
Condicions d'ús La utilització del lloc Web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús incloses en les pàgines. Si no estiguera conforme amb totes i cada una d'estes clàusules i condicions abstinga's d'utilitzar este lloc Web. A través d'este lloc Web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet. A través d'este lloc Web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet. A este efecte, vosté està obligat i compromés a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en este Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet. Mesures de seguretat Les dades personals que facilite al Titular poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Titular, que assumix totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que establix la normativa vigent en protecció de dades. No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i presa les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d'estos elements danyosos. Continguts El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garantix que siga exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'este lloc Web. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afecten o violen drets del Titular o de tercers. Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i davall cap circumstància han d'usar-se ni considerar-se com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per a realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s'indique expressament. El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avís. El Titular no és responsable dels danys i perjuís que pogueren derivar-se de la utilització de la informació del lloc Web o de la continguda en les xarxes socials del Titular. El Titular pot proporcionar-li accés a llocs Web de tercers per mitjà d'enllaços amb la finalitat d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet en què podrà ampliar les dades oferits en el lloc Web. Estos enllaços a altres llocs Web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè vosté visite les pàgines web de destí, que estan fora del control del Titular, per la qual cosa Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtinga al seguir els enllaços. Així mateix, el Titular no respon dels enllaços o enllaços ubicats en els llocs web vinculats a què li proporciona accés. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Titular i el propietari del lloc en què s'establisca l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o servicis. Si accedix a un lloc Web extern des d'un enllaç que trobe en el Lloc Web vosté haurà de llegir la pròpia política de privacitat de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'este lloc Web. Propietat intel·lectual i industrial Tots els drets estan reservats. Tot accés a este lloc Web està subjecte a les condicions següents: la reproducció, magatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tinga finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ expresse i per escrit de Titular. Limitació de responsabilitat La informació i servicis inclosos o disponibles a través d'este lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores y/o canvis a la informació continguda y/o els Servicis que pot introduir en qualsevol moment. El Titular no declara ni garantix que els servicis o continguts siguen interromputs o que estiguen lliures d'errors, que els defectes siguen corregits, o que el servici o el servidor que ho posa a disposició estiguen lliures de virus o altres components nocius sense perjuí que el Titular realitza tots els esforços a evitar este tipus d'incidents. El Titular declina qualsevol responsabilitat en el cas que existisquen interrupcions o un mal funcionament dels Servicis o continguts oferits en Internet, siga quina siga la seua causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les dites caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et puga ser causat per causes alienes al Titular. Abans de prendre decisions y/o accions amb base a la informació inclosa en el lloc Web, el Titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.